Kolejnictwo

Firma ROTAX od 2003 roku zajmuję się wykonywaniem elementów i podzespołów dla kolejnictwa. Jednym z naszych odbiorców jest największy w polsce producent pojazdów szynowych, PESA S.A. Dla firmy tej wykonujemy elementy do wszelkich produkowanych przez nich pojazdów, zaczynając od lokomotyw a kończąc na tramwajach i autobusach szynowych. Zrealizowaliśmy wiele dużych projektów i zleceń, firma nasza ma znaczący udział w produkcjii tych pojazdów.